Nederlands onderwijs in het buitenland in cijfers

In 2014 volgen ruim 14.500 leerlingen Nederlands onderwijs via één van de 196 Nederlandse scholen in het buitenland, de Nederlandse afdelingen van Europese scholen en via organisaties voor afstandsonderwijs. Het wereldwijde netwerk van Nederlandse scholen in 80 verschillende landen is uniek voor een klein land als het onze.

Van Kenia tot Australië en van Zweden tot China
De Hollandse school in Singapore telt het hoogste aantal leerlingen, namelijk 418. Op deze school volgen de leerlingen volledig Nederlands onderwijs. Language One in Dubai is de grootste Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) school met maar liefst 350 leerlingen.
In 2014 werken 923 leerkrachten en 119 schoolleiders op een school in het buitenland. De bij NOB aangesloten scholen zijn zelfstandige organisaties, met een eigen bestuur ter plaatse. Het aantal (vaak vrijwillige) bestuursleden is dit jaar 780.

Emigratie en terugkeer
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de emigratie toeneemt. In 2013 emigreerden ruim 13.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar, een stijging van 6% ten opzichte van 2012. Ook het percentage Nederlandse kinderen dat binnen vier jaar naar Nederland terugkeert is de afgelopen jaren gestegen. Van de kinderen die in 2005 emigreerden is ruim 25% binnen vier jaar teruggekeerd. Van de kinderen die in 2010 emigreerden is ruim 32% binnen vier jaar teruggekeerd.

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat Nederlandse leerlingen die tijdens hun verblijf in het buitenland Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Doorgaans weinig moeite hebben om zich aan te passen bij terugkeer op een school in Nederland.

Download het rapport: Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014

Bron: NOB