Aanmelden voor het nieuwe schooljaar kan vanaf nu

Er kan weer worden ingeschreven voor het nieuwe schooljaar 2015 – 2016. Dit kan door het Inschrijfformulier-2015-2016 in te vullen en te e-mailen aan info@windroos.pt dan wel door het te geven aan uw eigen leerkracht tijdens de laatste les.

Op dit moment gaat het ons erom te weten wie de INTENTIE heeft zijn/haar kind(eren) in te schrijven: het invullen van het formulier betekent dus niet dat u eraan vastzit, dat gebeurt immers pas zodra u het lesgeld  betaalt. Om de groepen voor volgend schooljaar in te delen en de lesroosters op te kunnen maken is het voor ons echter wel noodzakelijk zo snel mogelijk te weten op hoeveel en welke leerlingen we kunnen rekenen. Alvast dank voor uw medewerking!

Examen Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Op 9 mei a.s. doen vijf leerlingen van de Windroos examen in educatief startbekwaam. Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal voorziet examens Nederlands voor leerlingen over de hele wereld, die een internationaal erkend certificaat van hun taalvaardigheid Nederlands willen behalen. Het CNaVT is een project van de Nederlandse Taalunie en wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). De Windroos is sinds dit jaar een examinerende instelling. Het certificaat is al door diverse HBO-instellingen en universiteiten in zowel Nederland als België erkend (zie ook de website www.cnavt.org).

Natuurlijk wensen wij hen veel succes!