Aankondiging sport- en zwembaddag

Zaterdag 11 juni organiseert het team van de Windroos een sport- en zwembaddag op de camping van Armação de Pêra. Van 11.00 tot 15.00 uur zullen we voor alle leeftijden water- en sportieve spelletjes organiseren en hopen we er een hele gezellige dag van te maken als afsluiting van dit schooljaar. Iedereen is welkom dit jaar, dus ook Nederlandse en Belgische kinderen die (nog) niet op Windroos zitten!

Deze dag is GRATIS, maar wij vragen u wel om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) de volgende zaken mee krijgen: veel drinkwater, een lunch, zonnecrème, petje, zwemkleding, handdoek!

Lees verder

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland: Jaarplan 2016

Waar de ene deur dichtgaat, opent een andere. Die uitspraak past bij de werkzaamheden van NOB voor 2016. Ons thema dit jaar is Kansen benutten. Wat daarmee bedoeld wordt, leggen we uit in een kort filmpje en in ons jaarplan dat op deze pagina te downloaden is.

Dit jaar wordt de directe leerlinggebonden subsidie voor de laatste keer aan de scholen uitgekeerd. NOB blijft echter ook na dit jaar bestaan. De opdracht die wij van het Ministerie hebben gekregen om het Nederlands onderwijs in het buitenland te ondersteunen loopt in ieder geval tot 2019.

Dit betekent dat onderwijsinstellingen die bij NOB zijn aangesloten nog volop bij ons terecht kunnen voor advies en ondersteuning en dat deze onderwijsinstellingen voor hun kwaliteit nog altijd onder toezicht van de onderwijsinspectie kunnen blijven staan. Op welke manier wij onze werkzaamheden in 2016 in willen vullen, lichten we graag toe.

Bekijk het filmpje en lees voor meer informatie de compacte versie van het NOB Jaarplan 2016. Vragen of opmerkingen zijn welkom! Op deze pagina vind je de contactgegevens van onze adviseurs.

Vragen over toekomst Nederlands onderwijs wereldwijd aan Nederlandse en Vlaamse Minister van Onderwijs

In het Vlaams Parlement zijn op 7 december door de Nederlandse en Vlaamse leden van de Interparlementaire Commissie van de Taalunie (IPC) vragen gesteld over de onzekere toekomst van het Nederlands onderwijs in het buitenland aan de Ministers van onderwijs van Nederland (mw. Bussemaker) en Vlaanderen (mw. Crevits).

De beide Ministers geven als antwoord op de benoemde zorgen aan dat er al meerdere keren intensief overleg is geweest over deze kwestie tussen de beide Ministeries. Minister Bussemaker herhaalt dat de Nederlandse overheid bij het standpunt blijft dat de leerlinggebonden subsidie na 2016 niet zal worden voortgezet. Wel geeft zij aan dat de beide Ministers vinger aan de pols zullen houden waar het gaat om de instandhouding van het aanbod en de kwaliteit.

Bekijk de uitgebreide beantwoording van de vragen door de Ministers hier.