De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland

Op 28 mei presenteerde Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ter ere van haar 35-jarig bestaan “De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland”. Dit document beschrijft de ontwikkeling van het Nederlands onderwijs in het buitenland in de afgelopen 35 jaar, geeft een beeld van het Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2015 en beschrijft trends als de groei van het NTC-onderwijs en de veranderde ouderpopulatie.

Sinds de oprichting van NOB in 1980 is er veel veranderd. De wereld is in overdrachtelijke zin kleiner geworden en grenzen zijn vervaagd. Nog steeds maken veel Nederlanders gebruik van de verruimde mogelijkheden om te wonen en te werken in het buitenland. Een stijgend aantal Nederlandse kinderen groeit daardoor op als wereldburger, met Nederlandse wortels.

In 2015 volgen 15.000 leerlingen wereldwijd Nederlandse taal- en cultuurlessen via een bij NOB aangesloten Nederlandse school, Europese school of organisatie voor afstandsonderwijs. Deze leerlingen zijn de ambassadeurs van morgen. Zij staan symbool voor de innovatiekracht en handelsgeest van Nederland. Zij plaatsen hun en onze culturele voetafdruk wereldwijd, nu en in de toekomst.

Een toekomst die voor het Nederlands onderwijs in het buitenland onzeker is. Naar verwachting stopt de huidige subsidie van ruim 200 euro per leerling per jaar (na een halvering in 2014) na 2016 volledig. De Onderwijsinspectie vreest voor de negatieve invloed die de te verwachten subsidiestop zal hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de diversiteit van dit unieke aanbod op langere termijn*.

NOB is van mening dat ouders, die er bewust voor kiezen om tijd en geld te investeren in het behoud van de band met de Nederlandse taal en cultuur, de kans moeten krijgen om hun kind ook in het buitenland goed (aanvullend) Nederlands onderwijs te laten volgen. Daarvoor is naast de infrastructuur juist ook de beschikbaarheid en de kwaliteit van het Nederlands onderwijs van belang. Het Nederlands onderwijs in het buitenland is in onze ogen bovendien een onmisbare schakel voor de internationale (economische) ambitie van ons land.

NOB zal zich dan ook blijven inzetten voor een structurele ondersteuning, zowel financieel als inhoudelijk, van het Nederlands onderwijs in het buitenland. Zodat Nederlandse kinderen in het buitenland ook in de toekomst grenzenloos kunnen blijven groeien!

* Onderwijsverslag 2013/2014 p. 77 en p. 110

Downloads:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *