Groep 1 – 2

In groep 1 en 2 hebben we ervoor gekozen thematisch te werken. Er wordt gewerkt aan woordenschat, spreken, luisteren, spel, beginnende geletterdheid (voorbereidend lezen en omgaan met geschreven taal) en Nederlandse cultuur.
 
Dit doen we door middel van voorlezen, vertellen, kringgesprekken, drama, zingen, platen bekijken, werkbladen maken en kring-, taal- en luisterspelletjes.
 
Vanaf groep 2 maken we een begin met het aanvankelijk lezen, dit doen we met behulp de methode ´De Leessleutel`. Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport met daarin de vorderingen van hun kind.

Start schooljaar 2018 – 2019

Algarve
11:00 To 15:00
15 september 2018

In september starten we met het nieuwe schooljaar. Meld je nu aan zodat wij de groepen kunnen indelen!

Download hier het inschrijfformulier

Translate

Volg ons op Facebook