Groep 1 – 2

In groep 1 en 2 hebben we ervoor gekozen thematisch te werken. Er wordt gewerkt aan woordenschat, spreken, luisteren, spel, beginnende geletterdheid (voorbereidend lezen en omgaan met geschreven taal) en Nederlandse cultuur.

Dit doen we door middel van voorlezen, vertellen, kringgesprekken, drama, zingen, platen bekijken, werkbladen maken en kring-, taal- en luisterspelletjes.

Vanaf groep 2 maken we een begin met het aanvankelijk lezen, dit doen we met behulp de methode ´De Leessleutel`. Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport met daarin de vorderingen van hun kind.

kamp en sportdag 2019

Armacao de Pera
11:00 To 15:00
15 juni 2019

Op zaterdag 15 juni hebben wij onze jaarlijkse sportdag, kom je ook! Op vrijdag 14 juni kunnen kinderen van De Windroos gezellig met elkaar een nachtje kamperen.

Binnenkort meer over deze dag

Translate

Volg ons op Facebook