Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland: Jaarplan 2016

Waar de ene deur dichtgaat, opent een andere. Die uitspraak past bij de werkzaamheden van NOB voor 2016. Ons thema dit jaar is Kansen benutten. Wat daarmee bedoeld wordt, leggen we uit in een kort filmpje en in ons jaarplan dat op deze pagina te downloaden is.

Dit jaar wordt de directe leerlinggebonden subsidie voor de laatste keer aan de scholen uitgekeerd. NOB blijft echter ook na dit jaar bestaan. De opdracht die wij van het Ministerie hebben gekregen om het Nederlands onderwijs in het buitenland te ondersteunen loopt in ieder geval tot 2019.

Dit betekent dat onderwijsinstellingen die bij NOB zijn aangesloten nog volop bij ons terecht kunnen voor advies en ondersteuning en dat deze onderwijsinstellingen voor hun kwaliteit nog altijd onder toezicht van de onderwijsinspectie kunnen blijven staan. Op welke manier wij onze werkzaamheden in 2016 in willen vullen, lichten we graag toe.

Bekijk het filmpje en lees voor meer informatie de compacte versie van het NOB Jaarplan 2016. Vragen of opmerkingen zijn welkom! Op deze pagina vind je de contactgegevens van onze adviseurs.