Aanmelden voor het nieuwe schooljaar kan vanaf nu

Er kan weer worden ingeschreven voor het nieuwe schooljaar 2015 – 2016. Dit kan door het Inschrijfformulier-2015-2016 in te vullen en te e-mailen aan info@windroos.pt dan wel door het te geven aan uw eigen leerkracht tijdens de laatste les.

Op dit moment gaat het ons erom te weten wie de INTENTIE heeft zijn/haar kind(eren) in te schrijven: het invullen van het formulier betekent dus niet dat u eraan vastzit, dat gebeurt immers pas zodra u het lesgeld  betaalt. Om de groepen voor volgend schooljaar in te delen en de lesroosters op te kunnen maken is het voor ons echter wel noodzakelijk zo snel mogelijk te weten op hoeveel en welke leerlingen we kunnen rekenen. Alvast dank voor uw medewerking!