Werkwijze

De Windroos biedt kwalitatief goed primair- en voortgezet onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan voor Nederlandse en Vlaamse kinderen. Wij richten  ons op leerlingen van 4 tot 18 jaar die – om diverse redenen- binding hebben met Nederland en de Nederlandse taal en cultuur.

 

De Nederlandse omgangsvormen en het Nederlandse identiteitsgevoel vormen een belangrijk uitgangspunt in het onderwijs om de leerlingen vertrouwd te laten zijn en/of blijven met hun ‘wortels’ en om hen bij een eventuele terugkeer naar Nederland een goede instroom te bezorgen in het Nederlandse onderwijs danwel een goede positie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

 

De leerling wordt tijdens de lessen begeleid op school en werkt thuis aan opdrachten. De lessen, 3 uur per week, worden altijd in groepjes gehouden, waardoor de groepsdynamiek behouden blijft. Bijzondere cultuurdagen zoals Koningsdag en Sinterklaas worden met alle leerlingen (en hun gezinnen) gezamenlijk gevierd!

 

Voortgezet onderwijs.

We werken met de methode PLOT26. PLOT26 is een flexibele methode Nederlands waarin vaardigheden in samenhang als het belangrijkste uitgangspunt zijn genomen.  De methode is opgebouwd uit verschillende soorten lessenseries.

 

Elk hoofdstuk bevat verschillende onderdelen waaronder: lezen, spreken/kijken/luisteren, woordenschat, spelling, schrijven, studievaardigheid, grammatica en poëzie. In ieder onderdeel wordt nieuwe leerstof aangeboden, geoefend en toegepast. De lessen worden op VMBO, HAVO of VWO niveau aangeboden.

 

In de bovenbouw wordt specifiek toegewerkt naar de verschillende examens.

 

Ook in het voortgezet onderwijs maken we gebruik van Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen waar actuele onderwerpen centraal staan.

 

We volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen door observaties van de leerkracht en met methodegebonden toetsen. Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport met daarin de vorderingen van hun kind.

Sinterklaasfeest 2019

te bevestigen
10:30 To 13:00
7 december 2019

Op zaterdag 7 december zullen we heeft feest van Sinterklaas weer vieren, kom je ook!  

Binnenkort meer over deze dag

Translate

Volg ons op Facebook