Groep 1 – 2

In groep 1 en 2 hebben we ervoor gekozen thematisch te werken. Er wordt gewerkt aan woordenschat, spreken, luisteren, spel, beginnende geletterdheid (voorbereidend lezen en omgaan met geschreven taal) en Nederlandse cultuur.

Dit doen we door middel van voorlezen, vertellen, kringgesprekken, drama, zingen, platen bekijken, werkbladen maken en kring-, taal- en luisterspelletjes.

Vanaf groep 2 maken we een begin met het aanvankelijk lezen, dit doen we met behulp de methode ´De Leessleutel`. Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport met daarin de vorderingen van hun kind.

Sinterklaasfeest 2019

te bevestigen
10:30 To 13:00
7 december 2019

Op zaterdag 7 december zullen we heeft feest van Sinterklaas weer vieren, kom je ook!  

Binnenkort meer over deze dag

Translate

Volg ons op Facebook