Groep 1 – 2

In groep 1 en 2 hebben we ervoor gekozen thematisch te werken. Er wordt gewerkt aan woordenschat, spreken, luisteren, spel, beginnende geletterdheid (voorbereidend lezen en omgaan met geschreven taal) en Nederlandse cultuur.
 
Dit doen we door middel van voorlezen, vertellen, kringgesprekken, drama, zingen, platen bekijken, werkbladen maken en kring-, taal- en luisterspelletjes.
 
Vanaf groep 2 maken we een begin met het aanvankelijk lezen, dit doen we met behulp de methode ´De Leessleutel`. Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport met daarin de vorderingen van hun kind.

Koningsdag 2019

Algarve
11:00 To 15:00
27 april 2019

Op zaterdag 27 april vieren we Koningsdag! Kom je ook?

Binnenkort meer over deze dag

Translate

Volg ons op Facebook