Groep 3 – 8

In groep 3 werken we met de methode `De Leessleutel´. Al in groep 2 hebben we een start gemaakt met het aanleren van de letters en klanken. In groep 3 leren de kinderen Nederlandse woorden en zinnen te lezen en inzicht te krijgen in de opbouw hiervan.
Omdat letters en klanken in het Engels en Portugees nogal eens verschillen van het Nederlands zullen we daar in deze belangrijke fase extra aandacht aan besteden.
 
In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode Taalactief 4: de nieuwste versie. De methode bestaat uit acht thema’s die elk een aantal weken beslaan. Bij elk thema hoort een ankerverhaal waaraan alle andere activiteiten worden gekoppeld. Die andere activiteiten zijn: spelling, woordenschat, taalbeschouwing, stellen, lezen en luisteren, spreken en gesprek.
Naast de taalmethode werken we met Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen, waarbij kinderen teksten krijgen te lezen aan de hand van de actualiteit. Vervolgens maken ze de bijbehorende opdrachten.
 
We volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen door observaties van de leerkracht, met methodegebonden toetsen en het CITO volgsysteem primair onderwijs. Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport met daarin de vorderingen van hun kind.
 

Start schooljaar 2018 – 2019

Algarve
11:00 To 15:00
15 september 2018

In september starten we met het nieuwe schooljaar. Meld je nu aan zodat wij de groepen kunnen indelen!

Download hier het inschrijfformulier

Translate

Volg ons op Facebook