De Windroos voortgezet onderwijs

Leerlingen in het voortgezet onderwijs gebruiken de methode Op Niveau. Deze methode is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Elk hoofdstuk bevat verschillende onderdelen waaronder: lezen, spreken/kijken/luisteren, woordenschat, spelling, schrijven, studievaardigheid, grammatica en poëzie. In ieder onderdeel wordt nieuwe leerstof aangeboden, geoefend en toegepast. De lessen worden op VMBO, HAVO of VWO niveau aangeboden.
 
In het laatste jaar wordt specifiek toegewerkt naar de verschillende examens.
 
Ook in het voortgezet onderwijs maken we gebruik van Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen waar actuele onderwerpen centraal staan.
 
We volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen door observaties van de leerkracht en met methodegebonden toetsen. Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport met daarin de vorderingen van hun kind.
 

Start schooljaar 2018 – 2019

Algarve
11:00 To 15:00
15 september 2018

In september starten we met het nieuwe schooljaar. Meld je nu aan zodat wij de groepen kunnen indelen!

Download hier het inschrijfformulier

Translate

Volg ons op Facebook