De Windroos voortgezet onderwijs

Leerlingen in het voortgezet onderwijs gebruiken de methode Op Niveau. Deze methode is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Elk hoofdstuk bevat verschillende onderdelen waaronder: lezen, spreken/kijken/luisteren, woordenschat, spelling, schrijven, studievaardigheid, grammatica en poëzie. In ieder onderdeel wordt nieuwe leerstof aangeboden, geoefend en toegepast. De lessen worden op VMBO, HAVO of VWO niveau aangeboden.

In het laatste jaar wordt specifiek toegewerkt naar de verschillende examens.

Ook in het voortgezet onderwijs maken we gebruik van Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen waar actuele onderwerpen centraal staan.

We volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen door observaties van de leerkracht en met methodegebonden toetsen. Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport met daarin de vorderingen van hun kind.

Sinterklaasfeest 2019

te bevestigen
10:30 To 13:00
7 december 2019

Op zaterdag 7 december zullen we heeft feest van Sinterklaas weer vieren, kom je ook!  

Binnenkort meer over deze dag

Translate

Volg ons op Facebook