Werkwijze

De Windroos biedt kwalitatief goed primair- en voortgezet onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan voor Nederlandse en Vlaamse kinderen. Wij richten  ons op leerlingen van 4 tot 18 jaar die – om diverse redenen- binding hebben met Nederland en de Nederlandse taal en cultuur.

De Nederlandse omgangsvormen en het Nederlandse identiteitsgevoel vormen een belangrijk uitgangspunt in het onderwijs om de leerlingen vertrouwd te laten zijn en/of blijven met hun ‘wortels’ en om hen bij een eventuele terugkeer naar Nederland een goede instroom te bezorgen in het Nederlandse onderwijs danwel een goede positie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De leerling wordt tijdens de lessen begeleid op school en werkt thuis aan opdrachten. De lessen, 3 uur per week, worden altijd in groepjes gehouden, waardoor de groepsdynamiek behouden blijft. Bijzondere cultuurdagen zoals Koningsdag en Sinterklaas worden met alle leerlingen (en hun gezinnen) gezamenlijk gevierd!

kamp en sportdag 2019

Armacao de Pera
11:00 To 15:00
15 juni 2019

Op zaterdag 15 juni hebben wij onze jaarlijkse sportdag, kom je ook! Op vrijdag 14 juni kunnen kinderen van De Windroos gezellig met elkaar een nachtje kamperen.

Binnenkort meer over deze dag

Translate

Volg ons op Facebook